• Giờ mở cửa: 8:00 đến 19:00
  • Chăm sóc KH Online: 24/7

Tinh Thần CHI

TINH THẦN CHI

Ở CHI, Chúng tôi xem nhau như những đồng đội không thể thiếu nhau, tất cả là một mối liên kết bền vững, đã cùng nhau vượt qua những thăng trầm và gắn kết với nhau trong nhiều năm. Tính nhân văn luôn luôn thể hiện ở mỗi con người CHI.

Trong công việc với Slogan "Same Shine", nghĩa là tỏa sáng => tất cả ai gắn kết với CHI đều tỏa sáng, từ Nhà cung cấp, Khách hàng & thành viên CHI.

Ngoài công việc, đó là những đồng đội cùng  chia sẽ vui buồn, giúp nhau cùng tiến trong cuộc sống.

Tinh Thần CHI

Tinh Thần CHI

Tinh Thần CHI

Tinh Thần CHI

Tinh Thần CHI

Danh mục tin tức

Từ khóa

Sản phẩm liên quan

www.chi.com.vn

Đối tác liên kết

www.chi.com.vn